KARNEVAL

Ako každý rok, aj tentokrát sme zorganizovali v komunitnom centre karneval.   Toto   podujatie   je   veľmi  obľúbené  medzi našimi deťmi. Keďže  sa  ho  zúčastňuje  množstvo  detí,  pre „sociálnu škôlku“ sme pripravili    karneval     dopoludnia     a     školopovinné     deti     šantili v popoludňajších hodinách.

Povedz meno…

Pokračovať na KARNEVAL

ZIMNÉ RADOVÁNKY

Aj   keď   tento   rok   nám počasie  nejako nepraje, užili sme si spolu aj chvíle    zimného    bláznovstva.    S   najmenšími  deťmi  sme  vyskúšali rýchlosť   klzákov   na    blízkom    kopci  a bláznili   sme  sa veru jedna   radosť…

Pokračovať na ZIMNÉ RADOVÁNKY

MIKULÁŠ V KC

Tak   ako    každý   rok,    aj   tento   rok   sme   sa   pripravili  na  príchod Mikuláša.  Deti  z  našej „sociálnej  škôlky“ si   pre rodičov a Mikuláša pripravili   krátky   program,   na záver   ktorého  ich Mikuláš odmenil  sladkým balíčkom. Záznam s tohto čarovného momentu  vysielala aj regionálna televízia TV Liptov, viď. v 16,48 min.:  https://www.youtube.com/watch?v=TGlQSM90CME

básničky a pesničky od detí vyčarili úsmev nielen na Mikulášovej tvári…

Pokračovať na MIKULÁŠ V KC

HALLOWEEN

Aj   tento   rok   sme   pre   deti,  ktoré  navštevujú komunitné centrum pripravili   Halloween.    V   dopoludňajších   hodinách sme sa zabávali a  strašili  so   škôlkármi   a   poobede  sa   u nás stretli staršie strašidlá a  strašidielka.  Aj  keď  halloween   nepatrí   k   typickým   slovenským sviatkom,  medzi   deťmi   sa    teší   veľkej   obľube. Nás zase teší veľká účast detí a ich kreativita pri tvorbe  masiek a kostýmov.

Pokračovať na HALLOWEEN

MACKO UŠKO V MESTE

Každoročne   sa  v  komunitnom   centre   uskutočňuje  v  spolupráci s Mestskou   políciou   mesta   Liptovský   Mikuláš   akcia   pod   názvom Macko  Uško   v   meste. Tento   rok    sa    tejto  aktivity   zúčastnili   aj  naši priatelia z Holandska. Deti KC sa zábavnou formou oboznamujú s pravidlami cestnej premávky.

Ako to na tých cestách je??

Pokračovať na MACKO UŠKO V MESTE

Komunitné centrum Hlboké