KARNEVAL

Ako každý rok, aj tentokrát sme zorganizovali v komunitnom centre karneval.   Toto   podujatie   je   veľmi  obľúbené  medzi našimi deťmi. Keďže  sa  ho  zúčastňuje  množstvo  detí,  pre „sociálnu škôlku“ sme pripravili    karneval     dopoludnia     a     školopovinné     deti     šantili v popoludňajších hodinách.

Povedz meno…

Pokračovať na KARNEVAL