KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2018

vedeniu mesta Liptovský Mikuláš, jednotlivým odborom MsÚ, pomáhajúcim organizáciám, našim priateľom a všetkým ľuďom dobrej vôle…