KARNEVAL

Ako každý rok, aj tentokrát sme zorganizovali v komunitnom centre karneval.   Toto   podujatie   je   veľmi  obľúbené  medzi našimi deťmi. Keďže  sa  ho  zúčastňuje  množstvo  detí,  pre „sociálnu škôlku“ sme pripravili    karneval     dopoludnia     a     školopovinné     deti     šantili v popoludňajších hodinách.

Povedz meno…

Deň pred  akciou  si  všetky deti vyrobili masky v komunitnom centre a    nasledujúci    deň   mali   prispôsobiť   oblečenie   vyrobenej maske. Tento rok ale málo detí prekvapilo premyslenou maskou, ako to bolo zvykom  po  minulé  roky.  U   niektorých   detí   bola viditeľná   pomoc rodičov, iné museli viac ponamáhať svoju vlastnú kreativitu… Najmenším deťom sme pomohli s oblečením v škôlke.

naša škôlka:

zrkadlo…

školopovinné deti:

to sme my…

Na    začiatku    podujatia   sa   každé  dieťa predviedlo v svojej maske, nasledovali  zábavné  súťaže,  ktoré  sú veľmi obľúbené. Na záver boli vyhodnotené  dve  najšikovnejšie  deti. Karneval sme ukončili voľnou zábavou v rýchlom rytme rómskych a španielskych piesní.

Zažili sme spolu veselé chvíle…

-an-