PROJEKT

Mami, oci, poď hrať ping-pong …

       Na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja naše terénne sociálne pracovníčky v spolupráci s odborom projektového manažmentu MsÚ vypracovali zaujímavý projekt na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja nám bol schválený finančný príspevok vo výške 450 €. Projekt pod názvom „Mami, oci, poď hrať ping- pong…“  si dáva za cieľ formou športového záujmového krúžku so zameraním na stolný tenis rodičom prakticky ukázať ako zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi deťmi. Schválené peniaze budú použité na zakúpenie tenisového stola s príslušenstvom, občerstvenie, zakúpenie dresov …

   Na záver sa uskutoční turnaj súťažiacich rodinných tímov spojený s občerstvením a výhercovia turnaja získajú zaujímavé ceny. O priebehu a výsledkoch vás budeme informovať. Za spracovanie projektu všetkým zainteresovaným ĎAKUJEME.