MACKO UŠKO V MESTE

Každoročne   sa  v  komunitnom   centre   uskutočňuje  v  spolupráci s Mestskou   políciou   mesta   Liptovský   Mikuláš   akcia   pod   názvom Macko  Uško   v   meste. Tento   rok    sa    tejto  aktivity   zúčastnili   aj  naši priatelia z Holandska. Deti KC sa zábavnou formou oboznamujú s pravidlami cestnej premávky.

Ako to na tých cestách je??

Naši  holandskí   priatelia  s  nadšením sledovali aktivity počas celého dňa a radi sa zapojili a pracovali s deťmi aj popoludní. Opäť sme spolu strávili jeden pekný deň.

Ďakujeme za vaše priateľstvo.

-an-