DECEMBER V KOMUNITNOM CENTRE

December býva pravidelne v našom komunitnom centre pretkaný mnohými krásnymi vianočnými akciami.

Vianočná besiedka škôlkárov

V polovici decembra sa priestormi KC rozliehala vôňa medovníkov, ktoré deti vlastnoručne pripravovali a na záver vianočnej besiedky, ktorá  sa  konala  nasledujúci  deň,  nimi  obdarovali  svojich  rodičov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadácia Orange, „Darujte Vianoce“

Tento   rok   sme   sa   do   grantového projektu  Nadácie   Orange  „Darujte Vianoce “    zapojili    s     tromi     projektami.    Za     získané     finančné    prostriedky    sme    zorganizovali    akcie   zamerané    na   spríjemnenie vianočného času ľuďom z MRK a ľuďom bez domova:

„Dieťa ako dar

Tento   projekt   sa   uskutočnil  vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

Cieľom   projektu  bolo  slávnostné uvítanie detí narodených v tomto kalendárnom   roku   do   života   komunity, oslava Vianoc ako sviatku rodiny,  pozitívna    motivácia    mladých   mamičiek    k   starostlivosti  o bábätko, zvládnutie vlastnej rodičovskej role a prijatie najväčšieho daru-    daru   dieťaťa.     Podujatie    bolo    spojené    s    odovzdávaním pamätných   listov,    darčekov    (potreby    pre    bábätko)   a  rodinnej fotografie.   Prítomným   sa    vrúcnym   slovom  prihovorila aj p. Silvia Tomková, bývalá vedúca komunitného centra.

 

 

 

 

„ Maminkine kúzlo Vianoc…“

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

Týmto   projektom    sme    sa   snažili   vniesť  vianočnú  atmosféru do prostredia  rodín,  s ktorými v našom komunitnom centre pracujeme. Cieľom  bolo  prehĺbiť   vzťahy   medzi   matkami  a   ich  deťmi, hravou formou   priblížiť   iný   pohľad   detí    na    ich   matky   a   priniesť nové spoločné     zážitky.    Pri    spoločnom    obede,    zdobení    vianočného stromčeka  a  súťažiach  sme  strávili veľmi príjemné chvíle.  Mamičky,    ktoré   často   žijú    na   pokraji životného minima   potešil  balíček  vianočných  potravín  a  detské  srdiečka zase potešil pohľad  na   nové   klzáky,  čiapky   a   teplé   rukavice,   s  ktorými si budú môcť naplno užiť zimnú sánkovačku.

 

 

 

 

 „Samota Vianociam nepristane“

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

Projektom   „Samota   Vianociam   nepristane“   sme   sa  snažili vniesť vianočnú   atmosféru     aj    do priestorov    nocľahárne,     ľuďom    bez domova. Keďže priestory nocľahárne boli našim klientom  prístupné  aj počas dňa, mohli si spolu   so   sociálnymi   pracovníčkami spoločné priestory vyzdobiť a z nakúpených   potravín     pomaly     pripravovať  vianočné jedlo- kapustnicu s údeným   mäsom    a    zemiakový   šalát.  Deti,   ktoré navštevujú   komunitné    centrum,    pripravili    pre   ľudí  bez domova kultúrny program spojený  s  odovzdávaním vianočných darčekov. Samota a osamelosť  nemala  v  tento   deň   v   ich životoch žiadne miesto. Dojaté tváre ľudí bez domova  boli    pre    nás    a    deti KC odmenou.

-js-,   -an-