KONTAKTY

KOMUNITNÉ   CENTRUM

Tel. kontakt:              044 55 22 052

                                           0911 197 227

e–mail:                          komunitne.centrum@atlas.sk

kancelária terénnych pracovníkov

Tel. kontakt:              0911 511 752

e-mail:                           poradenstvokc@gmail.com

Mesto Liptovský Mikuláš

 

PRACOVNÍCI

vedúca KC:                                            Mgr. Alena Novajovská

komunitná pracovníčka:             Mgr. Jana Sontelecan

terénne sociálne pracovníčky (TSP):

Mgr. Eva Jančušková, Mgr. Martina Šeďová

terénna pracovníčka (TP):         Iveta Hrnčiarová

referentka KC:                                   Albína Balážová

Komunitné centrum Hlboké