Úvod

Vitajte na našej webstránke

      Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, je  organizačnou zložkou odboru sociálneho,  Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Jeho súčasťou je nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, stredisko osobnej hygieny a práčovňa, na adrese Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

Príjmami a výdavkami je zariadenie naviazané na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

 

 

Komunitné centrum Hlboké