PROJEKT

Mami, oci, poď hrať ping-pong …

       Na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja naše terénne sociálne pracovníčky v spolupráci s odborom projektového manažmentu MsÚ vypracovali zaujímavý projekt na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja nám bol schválený finančný príspevok vo výške 450 €. Projekt pod názvom „Mami, oci, poď hrať ping- pong…“   Pokračovať na PROJEKT

DEŇ RÓMOV

WP_20160411_11_24_04_ProDňa 11.4.2016 zorganizovala  Spojená škola J. Rumana kultúrny program pri príležitosti dňa Rómov. Do programu  sa zapojili aj naše deti z „ komunitnej škôlky“ krátkym dramaticko – tanečným vystúpením, ktoré nieslo myšlienku prepojenia rómskej a slovenskej kultúry.

Pokračovať na DEŇ RÓMOV

Komunitné centrum Hlboké